Kapelle 1,3 miljoen in de plus over 2015

Kapelle 1,3 miljoen in de plus over 2015
Kapelle 1,3 miljoen in de plus over 2015 © OZ
Het gemeentehuis van Kapelle
Het gemeentehuis van Kapelle © OZ

Geen verrassing

KAPELLE - Dat de jaarrekening sluit met een voordeel, is volgens wethouder financiën Jon Herselman geen verrassing. "Bij de bestuursrapportage, die in december 2015 in de raad is behandeld, waren de mee- en tegenvallers voor het grootste deel al bekend en gedeeld met de raad."

Meevallers

Onder de meevalleers vallen hogere leges voor omgevingsvergunningen (373.000 euro), verkoop van pacht- en tuingronden (400.000 euro), hogere uitkering van het Rijk (100.000 euro), lagere salariskosten (100.000 euro) en lagere kosten voor huishoudelijke hulp (200.000 euro).

WMO-uitgaven

Daarnaast heeft Kapelle, net zoals bijna alle gemeenten in Nederland, geld overgehouden bij de nieuwe WMO-taken, in het geval van Kaplle gaat het om 430.000 euro. Maar de gemeente waarschuwt dat het een paar jaar gaat duren voordat er goed zicht is op deze WMO-uitgaven.

Tegenvallers

Tegenover die meevallers staan ook tegenvallers. Zo heeft Kapelle in 2015 meer uitkeringsgerechtigden. De vergoedingen die we van het Rijk ontvangen dekken niet alle kosten. Dat leidde tot een tegenvaller van 170.000 euro. Verder staan er in de jaarrekening diverse plussen en minnen die per saldo leiden tot ongeveer 130.000 euro in de min.

Tevreden

Het college is tevreden over deze uitkomst. "We hebben onze plannen kunnen uitvoeren en zijn daarbij binnen de begroting gebleven", zegt wethouder Herselman. "Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We moeten in 2016 vinger aan de pols houden en goed zicht krijgen op de uitgaven in het Sociaal Domein (WMO, Jeugd en Participatiewet)."

Reserves

Het positieve resultaat van 2015 wordt toegevoegd aan de reserves. Dat geeft de gemeente volgens Herselman een goede financiële uitgangspositie. "Onze meerjarenbegroting is in evenwicht en we hebben voldoende reserves om tegenvallers op te kunnen vangen."