18 maal huisverbod opgelegd in 2009

Dat middel tegen huiselijk geweld werd alle keren opgelegd in Zeeuws-Vlaanderen. Een verklaring hiervoor ontbreekt.
2009 was het eerste jaar dat huisverboden konden worden opgelegd. In de periode van het verbod wordt zowel de geweldpleger als zijn gezin en omgeving intensief begeleid.
In 2010 is tot nu toe al drie maal een huisverbod opgelegd.