Infoavond azc Breskens 'als een zwerm boze bijen' (video)

Infoavond azc Breskens 'als een zwerm boze bijen' (video)
Infoavond azc Breskens 'als een zwerm boze bijen' (video) © OZ
Bijeenkomst AZC Breskens 1

Bezwaren

BRESKENS - Veel van de aanwezige Bressiaanders vinden wel dat de vluchtelingen geholpen moeten worden, maar niet zoveel tegelijk en niet op die plek, die voor het toerisme in het gebied erg belangrijk is. Volgens de tegenstanders is er simpelweg te weinig draagvlak voor onder de bewoners. 
'Zwerm boze bijen'
In de overvolle ruimte gonsden de gesprekken tussen voor en tegenstanders en tussen gemeentemedewerkers en bewoners. "Het was alsof er een zwerm boze bijen in de visafslag rondzoemde", schetste een imker uit Groede de sfeer van de bijeenkomst. 
Bijeenkomst AZC Breskens 2
Twee delen
Vanwege de grote belangstelling heeft de gemeente Sluis vrijdagmorgen besloten om de inloopbijeenkomst in twee delen op te splitsen. Verspreid over de twee bijeenkomsten waren er 550 bewoners aanwezig.
Ontevreden
Veel Bressiaanders kwamen ontevreden weer naar buiten. De opzet van de informatieavond stond hen niet aan. De aanwezige raadsleden en burgemeester waren niet voor iedereen bereikbaar en zo kregen een aantal aanwezigen het gevoel niet gehoord te worden. Burgemeester Jetten had wel het gevoel dat de mensen op deze manier het best bediend werden.
Bijeenkomst AZC Breskens 3
'Terug bij af'
Komende dinsdag volgt er om 19.30 uur in het Belfort in Sluis een openbare commissievergadering waarbij het raadsvoorstel voor de vestiging van een azc wordt behandeld. Het gaat om een plan voor de opvang van 300 tot 500 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. De meningen en bezwaren van de informatieavond worden meegewogen in het besluit van de gemeenteraad. Wethouder Peter Ploegaert gaf aan dat als er te weinig draagkracht is voor het plan, het niet doorgaat: "Dan zijn we terug bij af".