Nieuwe commissie voor Grevelingen

Ze stelt de commissie in die onderzoeken doet in en rondom de Grevelingen.
De komende jaren wordt bekeken hoe de waterkwaliteit verbeterd kan worden, hoe energie opgewekt kan worden door het getij, en hoe de recreatie kan worden versterkt.
De onderzoeken zouden in de toekomst kunnen leiden tot ander beleid rondom de Brouwersdam en de Grevelingendam.