CU: Cleene Hoogte waardevol groen

De ChristenUnie in Middelburg wil dat het stuk land Cleene Hoogte ten westen van de wijk Griffioen wordt aangemerkt als waardevol groen.
Er is onrust over dat stuk open land, omdat daar mogelijk huizen komen. Een actiegroep is opgericht tegen de komst van huizen.
Volgens de ChristenUnie heeft het college toegezegd dat de Cleene Hoogte alleen reservelocatie is voor huizenbouw. Dat gaat de partij niet ver genoeg.