Meer geld Zeeuwind in zonne-energie

De vereniging Zeeuwind, die windmolens beheert, wil op grotere schaal gaan investeren in zonne-energie.
Zeeuwind gaat daarbij op zoek naar bedrijven en instellingen die hun daken beschikbaar stellen voor het neerleggen van zonnepanelen. Zeeuwind wil in totaal 100.000 euro uittrekken voor financiële bijdragen aan systemen voor zonne-energie.
De leden van Zeeuwind bespreken het plan op 25 januari.