Minister Schultz: 'Kerncentrales België zijn veilig'

Minister Schultz: 'Kerncentrales België zijn veilig'
Minister Schultz: 'Kerncentrales België zijn veilig' © Wikipedia: Emmelie2394
© OZ

Sluiting

DEN HAAG - Het debat werd gehouden omdat een groot deel van de Tweede Kamer bezorgd is over de veiligheid van de oude Belgische centrales. Vooral de kernreactoren van Doel vallen regelmatig uit of worden stilgelegd. PvdA en D66 drongen aan op sluiting.

Twijfel
ChristenUnie, SP, CDA en GroenLinks trekken de betrouwbaarheid van de Belgische toezichthouder in twijfel. VVD en PVV toonden zich voorstander van het openhouden van de Belgische kerncentrales. Ook minister Schultz zei niet aan de veiligheid te twijfelen.