Daling pesten op school zet verder door (video)

Daling pesten op school zet verder door (video)
Daling pesten op school zet verder door (video) © OZ
minder pesten in Zeeland
OOST-SOUBURG - Goed nieuws
Jack Geelen van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland adviseert scholen hoe ze het pesten aan kunnen pakken. Hij is blij met deze cijfers. "Natuurlijk is het goed nieuws", zegt hij. "Elk geval minder is grote winst. Je ziet nu dat het helpt pesten te bespreken met de kinderen op school. Echt, praten helpt."
Cyberpesten en volledig negeren
Geelen ziet tegenwoordig wel andere vormen van pesten. "Het cyberpesten is al een tijdje een fenomeen, soms met dramatische gevolgen", zegt hij. "Maar wat ik ook steeds meer tegenkom is uitsluiting. Kinderen volkomen negeren, en dat komt ontzettend hard aan. Dat wil echt niemand."
ITEM minder pesten
Uitsluiting is echt heel erg
Uitsluiting is echt heel erg © OZ

Slachtoffer

Sinds 2007 is het aantal leerlingen dat zegt regelmatig gepest te worden, gedaald van 11% naar 6%. Het aantal leerlingen dat zegt incidenteel gepest te worden daalde ook van 13% naar 8%. Alle cijfers zijn terug te lezen in de factsheet pesten in Zeeland.

Geslacht en opleiding

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer meisjes worden gepest dan jongens. Ook komt pesten meer voor op het vmbo dan bij de havo of het vwo. Zo werd acht procent van de vmbo'ers gepest ten opzichte van twee procent op het vwo.
© OZ