"Meer bedenktijd plan spoorbak"

De gemeente Goes zoekt al jaren naar een oplossing om geluidsoverlast van goederentreinen terug te dringen.
Het dagelijks gemeentebestuur denkt dat een spoorbak de overlast kan verminderen. De raad zou dit plan volgende week behandelen, maar een aantal partijen wil meer bedenktijd.
De wethouder moet het plan eerst voorleggen aan omwonenden.