Vaker overlast door gevaarlijke reuzenberenklauw (video)

Vaker overlast door gevaarlijke reuzenberenklauw (video)
Vaker overlast door gevaarlijke reuzenberenklauw (video) © omroep zeeland
Play Gevaarlijke planten 1
OOST-SOUBURG - Extra maaien
Terreinbeheerders doen er alles aan om de opmars van overlastgevende planten tegen te gaan volgens dagelijks bestuurder Rian de Feijter van waterschap Scheldestromen. "Dit jaar zullen we extra maaien om de overlastgevende planten weinig ruimte te geven. Strengere regelgeving maakt het moeilijk om de planten met chemische middelen te bestrijden. Distelhaarden en Jakobskruiskruid mogen we niet meer chemisch bestrijden, de reuzenberenklauw nog wel."
© omroep zeeland

Brandblaren

Voor de reuzenberenklauw is een uitzondering gemaakt, omdat het een gevaar voor de volksgezondheid vormt. De brandharen op de stengels en bladstelen van de reuzenberenklauw kunnen ernstige brandblaren veroorzaken. Distelhaarden zijn niet gevaarlijk, maar een lastig onkruid voor boeren. Het Jakobskruiskruid bevat een stof die giftig kan zijn voor vee wanneer ze hiervan over een lange periode te veel binnen krijgen.
Strengere regels
De explosieve groei van overlastgevende planten heeft verschillende oorzaken. Strengere regelgeving maakt het moeilijk om de planten met chemische middelen te bestrijden. Bovendien heeft Zeeland er meer natuur bijgekregen en wordt er later gemaaid dan vroeger vanwege de flora- en faunawet. 
© omroep zeeland
Meldingen registreren
Behalve extra maairondes, moet ook een nieuw registratiesysteem dat meldingen bijhoudt, in de toekomst zijn vruchten af gaan werpen. Alle terreinbeheerders gaan dit doen, zodat er een duidelijker beeld van de overlast ontstaat.

Extra maatregelen

Dit kan volgend jaar leiden tot extra maatregelen volgens Rian de Feijter. "Ik spoor alle Zeeuwen aan om melding te doen bij hun gemeente van overlastgevende planten. De gemeente kijkt vervolgens van wie het stuk grond en wie dus actie moet ondernemen."
© omroep zeeland

Afname

Rian de Feijter verwacht voorlopig nog niet dat de maatregelen tot een afname van de overlastgevende planten leidt. "Nee, zeker niet. Maar we gaan ons met alle terreinbeheerders wel inzetten om het zoveel mogelijk binnen de perken te houden."
Vierduizend kilometer
Het waterschap maait drie keer per jaar (voorjaar, zomer, najaar) de wegbermen met als belangrijkste reden veiligheid voor het verkeer. Met bijna vierduizend kilometer weg in het buitengebied is waterschap Scheldestromen de grootste wegbeheerder van Zeeland.