Gemeenten houden 13 miljoen euro over aan zorg (video)

Gemeenten houden 13 miljoen euro over aan zorg (video)
Gemeenten houden 13 miljoen euro over aan zorg (video) © oz

Nog meer geld over

OOST-SOUBURG - Alle gemeenten waarvan de cijfers bekend zijn, hebben geld overgehouden aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In totaal gaat het om meer dan dertien miljoen euro. Sommige gemeenten houden zelfs nog meer geld over dan in de grafiek getoond wordt.
Gemeentelijke bijdrage 
Een aantal gemeenten geeft namelijk bovenop de rijksbijdrage ook nog een eigen gemeentelijke bijdrage aan het Wmo-budget. In Vlissingen is dat bijvoorbeeld 1,1 miljoen. Dat meegerekend, geeft in Vlissingen een overschot van vier miljoen euro. Maar de meeste kleinere gemeenten hebben geen extra geld gestoken in de Wmo. Daarom zijn die extra gemeentelijke bijdragen in deze grafiek niet meegerekend, om de verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. 
WMO jaarcijfers 1

Kritischer

Gemeenten zijn kritischer gaan beoordelen welke zorg mensen nodig hebben. Ze hebben gekeken of de zorg niet anders, beter of goedkoper kan. De gemeenten noemen dit meer maatwerk.

Mantelzorg

Voor de lichtere zorg is er een groter beroep gedaan op mantelzorgers voor ondersteuning. Vooral op de huishoudelijke hulp is flink bezuinigd. Ook dit leverde een bezuiniging op.

Buurthuizen

Gemeenten hebben daarnaast veel geïnvesteerd in vrijwilligersnetwerken. Zo kunnen ouderen bijvoorbeeld vaker terecht in buurthuizen, bij gezamenlijke dorpsmaaltijden of bij buurtmoestuinen. Dat helpt tegen eenzaamheid en ontlast de familie, waardoor er minder snel professionele hulp nodig is.
WMO jaarcijfers 2
Chaotische overgang
Sinds vorig jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de thuiszorg, dagbesteding en hulpmiddelen. Heel lang was onduidelijk hoeveel inwoners eigenlijk welke zorg kregen en bij welke zorgaanbieders. Overgedragen gegevens van het rijk naar de gemeenten bleken fout of onvolledig. Gemeenten wisten maandenlang niet hoeveel zorg zij moesten gaan vergoeden.

Knelpunten

Gemeenteambtenaren zijn voorzichtig geweest met de toekenning van zorg. Halverwege het jaar kwam er ineens extra geld uit Den Haag om knelpunten te verlichten voor chronisch zieken en voor mantelzorgers. Maar het Rijk leverde geen gegevens van de mensen voor wie dit extra geld bedoeld was.