Steeds meer Zeeuwse hulp voor Haïti

Dat komt neer op ruim 380.000 euro. De gemeente Middelburg trekt 48.500 euro uit om Middelburgse hulpverleners in het gebied te ondersteunen.
Ook worden er steeds meer acties in gang gezet door particulieren. Tweedeklassers van Scholengemeenschap Nehalennia bakken pannenkoeken ten bate van Haïti. De jeugdbrandweer van Sint Philipsland gaat collecteren.