Toekomst brandweer ligt bij nieuwe kleine tankautospuit (video)

Toekomst brandweer ligt bij nieuwe kleine tankautospuit (video)
Toekomst brandweer ligt bij nieuwe kleine tankautospuit (video) © OZ
Demonstratie Zeeuwse TS

Weerstand

BAARLAND - De Zeeuwse tankautospuit is uit nood geboren. De Veiligheidsregio Zeeland kampt met een tekort aan brandweervrijwilligers. Een auto die met vier in plaats van met zes man kan blussen, is dan een uitkomst. Maar is het veilig? Ja, zegt Frans Jung volmondig. Hij is brandweervrijwilliger in Baarland met een jarenlange staat van dienst. Ook hij moest eerst de nodige weerstand overwinnen. Zeker toen bleek dat de wagen de nodige kinderziektes had. Maar inmiddels is hij meer dan overtuigd. 
Brandweerman aan de slag met de Zeeuwse TS
Brandweerman aan de slag met de Zeeuwse TS © OZ

Succes

Directeur Ruijs van de Veiligheidsregio Zeeland verwacht dat de bluswagen een groot succes wordt. De brandweer in Zeeland zal 24 van deze brandweerwagens in gebruik nemen, maar hoogstwaarschijnlijk worden dat er op termijn veel meer. Dan zullen de meeste grote spuitauto's voor zes man verdwijnen. De directeur maakt wel een uitzondering voor de industriegebieden in Zeeland. Daar zullen de grotere brandweerwagens voorlopig gestationeerd blijven. 
De Zeeuwse tankautospuit in Baarland
De Zeeuwse tankautospuit in Baarland © OZ

Landelijke navolging

Na Zeeland volgt misschien de rest van Nederland. Directeur Ruijs geeft aan dat de Brandweerinspectie het voertuig kritisch heeft bekeken, maar blij verrast en positief was over de slagkracht. De Zeeuwse TS zal nog uitgebreid worden getest en er zal worden gekeken of de brandweerauto aan alle eisen voldoet. Gerrie Ruijs: "Als dat zo is, dan kan de TS het voertuig voor heel Nederland worden."