Index moet jeugdzorg stroomlijnen

Dat is een digitaal signaleringssysteem dat er voor moet zorgen dat jongeren die zorg nodig hebben niet meer buiten de boot vallen.
Bij de verwijsindex wordt samengewerkt door de Zeeuwse gemeenten, Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk, Emergis, MEE Zeeland, de thuiszorg en GGD-Zeeland. In het voorjaar gaan de instanties ermee aan de slag.