Zeeuwse politie gebruikt minder vaak geweld

Zeeuwse politie gebruikt minder vaak geweld
Zeeuwse politie gebruikt minder vaak geweld © OZ
Inwoners Midden- en Noord-Zeeland zijn tevredener over de politie dan West-Brabanders
Inwoners Midden- en Noord-Zeeland zijn tevredener over de politie dan West-Brabanders © OZ
ITEM politiegeweld Zeeland 1

'Goed teken'

OOST-SOUBURG - Dat het aantal geweldsincidenten is teruggelopen is een goed teken, vindt politiewoordvoerder Mireille Aalders. "Niet alleen voor de burgers, maar ook voor de agenten zelf. Wij willen geen geweld gebruiken, we proberen problemen altijd verbaal op te lossen. Het gebruiken van geweld is altijd alleen een laatste redmiddel."

Vaakst in Vlissingen

In Zeeland is Vlissingen is de gemeente waar de politie het vaakst geweld heeft ingezet. Daar werd vorig jaar 53 keer geweld gebruikt door politieagenten. Op de tweede plaats staat Goes met dertig gevallen van politiegeweld. Dat maakt die gemeenten niet meteen de meest gevaarlijk gebieden van Zeeland, benadrukt Aalders. "Een stad als Vlissingen heeft bijvoorbeeld veel uitgaanspubliek, dat kan een reden zijn waarom daar vaker fysiek geweld werd toegepast."

Vertekend beeld

Deze cijfers kunnen sowieso een vertekend beeld geven, waarschuwt ze. "Wanneer er een incident is waarbij zes agenten betrokken zijn, moeten ze daar alle zes melding van maken, dus telt één incident zes keer mee in deze cijfers."
Bekijk hieronder hoeveel gevallen er waren van politiegeweld in jouw gemeente:

cijfers politiegeweld

Sterk afgenomen

In de cijfers valt ook op dat vooral in de gemeente Terneuzen het aantal incidenten sterk is afgenomen. In 2014 stond de gemeente Terneuzen nog op nummer één, met 66 gevallen van politiegeweld. Vorig jaar waren dat er nog maar vijftien, daarmee staat Terneuzen onder Vlissingen, Goes en Middelburg.

Minste geweldsincidenten

De gemeenten met de minste geweldsincidenten in 2015 zijn Tholen en Kapelle, daar bleef de teller vorig jaar op nul steken. Ook in 2014 was Tholen de gemeente met de minste incidenten, daar waren toen twee gevallen van politiegeweld. Toen werd Tholen gevolgd door Hulst waar dat jaar vier gevallen waren van politiegeweld.

Toename

Hulst is ook de enige gemeente waar het aantal incidenten in 2015 is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, van vier naar veertien gevallen. Maar volgens Aalders is die toename niet schrikbarend. "Zoals ik al zei kan één incident waarbij meerdere agenten betrokken zijn al een groot verschil maken. Dus je hebt aan één of twee van zulke incidenten genoeg om die stijging te verklaren."

Pepperspray

In de bovenstaande aantallen worden alle vormen van politiegeweld meegerekend. Van schieten met een vuurwapen en het gebruik van wapenstok en pepperspray tot het fysiek overmeesteren van de verdachte zonder daarbij een wapen te gebruiken. 
Vuurwapen en pepperspray aan broekriem agent
Vuurwapen en pepperspray aan broekriem agent © OZ
ITEM politiegeweld Zeeland 2

Vuurwapengebruik

Wanneer de verschillende vormen van geweld worden vergeleken is het afgelopen jaar in Zeeland vooral het vuurwapengebruik van de politie flink afgenomen. Waar het dienstwapen in 2014 nog 42 keer werd ingezet, bijvoorbeeld door het wapen te trekken of een waarschuwingsschot te lossen, gebeurde dat in 2015 veel minder vaak: 21 keer. Er is in beide jaren niet één keer gericht op een verdachte geschoten.

Dienstwapen

Ook wat het vuurwapengebruik betreft voert Vlissingen de lijst aan. In 2015 waren er zes vuurwapengerelateerde incidenten, tegen acht in 2014. In dat jaar was het nog Terneuzen waar de agenten het meeste naar hun dienstwapen grepen, dat gebeurde zestien keer. Maar in 2015 waren er in Terneuzen nog maar vier gevallen van politiegeweld waarbij een vuurwapen betrokken was.

'Laatste redmiddel'

Ook de afname van het vuurwapengebruik is een goed teken, vindt Aalders. "Geweld in het algemeen wordt pas ingezet als de andere middelen niet werken, maar binnen de geweldsmiddelen is het vuurwapen echt het laatste redmiddel. Dus hoe minder het gebruikt hoeft te worden hoe beter", aldus Aalders.
Politiehond - archieffoto
Politiehond - archieffoto © OZ
ITEM politiegeweld Zeeland 3

Politiehonden

De Zeeuwse cijfers zijn onderdeel van een landelijke bundeling, maar vergelijkingen met andere politieregio's gaan volgens Aalders vaak mank. Zo lijkt Zeeland in die vergelijking de provincie waar de politiehonden het meest worden ingezet bij politiegeweld, maar daar klopt niets van volgens haar.

'Beeld klopt niet'

"Wij registreren de cijfers anders", legt Aalders uit. "Wij tellen alle gevallen mee waarbij de politiehond gebruikt wordt, dus ook bijvoorbeeld bij het opsporen van een verdachte. Terwijl andere politieregio's alleen de gevallen van politiegeweld waarbij de honden betrokken zijn meetellen. Dus het beeld dat wij politiehonden vaker gebruiken klopt niet."

Dezelfde manier

De verschillende politieregio's werken nog aan een manier om die cijfers allemaal op dezelfde manier te gaan registreren. "Maar het duurt nog wel even voor we dat proces hebben doorlopen", aldus Aalders.