Geld waterschappen in slibverwerker

Jaarlijks wordt ruim 30.000 ton Zeeuws slib verwerkt bij het bedrijf in Moerdijk, een kostenpost van dik 2,5 miljoen.
De Zeeuwse waterschappen, die volgend jaar samengaan, zijn op termijn goedkoper uit als ze aandeelhouder worden van het bedrijf. Ook zijn ze er dan zeker van dat het Zeeuwse slib er altijd kan worden verwerkt.