Bouw marinierskazerne Vlissingen opnieuw vertraagd

Bouw marinierskazerne Vlissingen opnieuw vertraagd
Bouw marinierskazerne Vlissingen opnieuw vertraagd © oz
© oz
VLISSINGEN - Aanbesteding
De minister denkt dat de aanbesteding van de bouw binnenkort kan beginnen. De verwachting is dat half juni een gezamenlijke overeenkomst tussen defensie, de provincie Zeeland, het waterschap en de gemeente Vlissingen ondertekend kan worden. Die gaat over de verdeling van de financiële risico’s.
Concept
Er is inmiddels een conceptafspraak over de verdeling van die risico’s. De onderzoeken naar archeologie, de bodemgesteldheid, de geurcontour rondom de nabijgelegen rioolwaterzuivering en niet-gesprongen explosieven op de bouwlocatie zijn inmiddels afgerond.
2021
In een vorige rapportage van de minister was al gemeld dat in de projectplanning een vertraging van ongeveer een jaar is ontstaan. In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf is nu een nieuwe planning opgesteld. De voltooiing van de kazerne is nu gepland in de tweede helft van 2021.