Duizend leerlingen minder in basisonderwijs

Duizend leerlingen minder in basisonderwijs
Duizend leerlingen minder in basisonderwijs © OZ
© OZ

Krimp zet door

Hoewel de krimp van het aantal leerlingen over het hoogtepunt heen is, betekent het niet dat er opgelucht adem kan worden gehaald, zegt het ZB Planbureau. De krimp zet zich namelijk nog door tot 2023. Het tempo van de leerlingenpopulatie neemt wel af. Tussen 2009 en 2014 zijn er 26 scholen gesloten. Vorig schooljaar zijn er nog eens elf scholen gefuseerd. Hierdoor zijn er vijfhonderd banen in het onderwijs verloren gegaan.
Rapport
Dat blijkt allemaal uit het vrijdagochtend gepresenteerde rapport 'Onderwijs ons goed; Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland. Update 2016' van ZB Planbureau. De belangrijkste conclusie in het rapport is dat basisscholen beter moeten samenwerken en duurzaam moeten zijn. 

Lastig

Bestuurlijk wordt er wel al meer samengewerkt. Op dit moment wordt verdere samenwerking onmogelijk gemaakt door wetgeving waardoor het bijvoorbeeld voor openbare en scholen en scholen in het bijzonder onderwijs lastig is om samen te werken. Een wetswijzing is om daar verandering in te brengen, is in de maak. 
Procesbegeleiders
Er zijn wel al stappen gemaakt door onafhankelijke regionale procesbegeleiders aan te stellen. Zij moeten de samenwerking makkelijker maken. Er zijn er al twee actief in de Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen. 

Basisonderwijs in cijfers

Volgens onderzoeker Dick van der Wouw hebben we de afgelopen jaren veel van de krimp kunnen leren. Zo blijkt uit het rapport dat er echt niet in elke kern een school moet zijn voor de leefbaarheid van het dorp. Zo is het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in Overslag met vijftig procent gegroeid, nadat de basisschool daar moest sluiten. De belangrijkste feiten uit het rapport hebben we hier op een rijtje gezet:
1. Het aantal leerlingen op Zeeuwse basisscholen liep in de periode 2009-2015 terug van 34.754 naar 30.346.
2. Het aantal scholen is in deze periode teruggelopen van 244 naar 208.
3. Het aantal schoolbesturen daalde van 60 naar 44. En daardoor zijn ruim 500 banen in het onderwijs verloren gegaan.
4. De gemeenten Hulst en Veere zagen het leerlingenaantal het meest teruglopen.
5. Er zijn 23 woonplaatsen in Zeeland zonder school.
6. In vrijwel alle kernen met minder dan vijftig kinderen in de basisschoolleeftijd is er geen dorpsschool meer. Uitzonderingen zijn Sirjansland, Zuidzande, Hengstdijk en Nieuwvliet. 
Toekomst
Het aantal inwoners van Zeeland in de basisschoolleeftijd (4 tot 11-jarigen plus dertig procent van de 12-jarigen) zal tot 2023 nog vijf procent dalen. De komst van vluchtelingenkinderen naar Zeeland zorgt voor een tijdelijke lichte stijging van het leerlingenaantal. Na 2023 wordt er weer een kleine groei verwacht.