Werkloosheid in 2009 flink gestegen

De werkloosheid is het grootst onder jongeren. Sinds januari 2009 is het aantal werkloze jongeren onder de 27 met 555 gestegen naar 1.303.
Kijkend naar een verdeling over de Zeeuwse gemeenten is de werkloosheid het afgelopen jaar het hardst gestegen in Tholen, Borsele en Schouwen-Duiveland. De sectoren waarin weinig werk te vinden is, zijn de zakelijke dienstverlening en de Industri zoals de metaal en elektrotechniek.