Zeeland verdient 11,7 miljard euro per jaar

Zeeland verdient 11,7 miljard euro per jaar
Zeeland verdient 11,7 miljard euro per jaar © OZ
Haven
Haven © oz

Inkomen

OOST-SOUBURG - Zo houden Zeeuwen aan het einde van de maand meer geld over dan andere Nederlanders. Het gemiddeld besteedbaar inkomen was in Zeeland 33.700 euro in 2013. Dat is honderd euro meer dan het landelijke gemiddelde. Zeeuwen die alleen wonen verdienen 1.400 euro meer dan gemiddeld. Wel zijn er grote verschillen tussen de gemeenten. In de jaren voor 2013 lag het Zeeuwse inkomen juist onder het landelijke gemiddelde.

Bruto regionaal product

De financiële waarde van alle goederen en diensten die in Zeeland in een jaar worden geproduceerd, kortweg het bruto regionaal product (brp), bedraagt 11,7 miljard euro. Daarmee dragen we voor 2,2 procent bij aan het bruto nationaal product van Nederland. Over de periode van 2008 tot 2012 daalde het Zeeuwse brp per inwoner met iets minder dan 1,5 procent. Weliswaar een daling, maar met dat percentage scoorde Zeeland nog het beste van alle provincies.

Havens en horeca

De Zeeuwse economie steunt voor een groot deel op de havens in de provincie. Die zijn goed voor 18 procent van de werkgelegenheid en voor 46 procent van het brp. Daarnaast is Zeeland ook een echte horecaprovincie. Er zijn in Zeeland dubbel zoveel horecabedrijven als in de rest van Nederland.
© Omroep Zeeland

Lagere werkloosheid

De werkloosheid in Zeeland is lager dan in de rest van het land. In Zeeland lag de werkloosheid in 2014 op 4,7 procent, tegen een landelijk gemiddelde van 6,7 procent. Waar de werkloosheid in de periode van 2008 tot 2011 nog toenam, is in 2012 in Zeeland de daling ingezet, 

'Te rooskleurig'

Maar volgens de commissie geeft dat lage werkloosheidscijfer in Zeeland een te rooskleurig beeld, het komt vooral doordat Zeeuwen die zonder baan zitten naar buiten de provincie verhuizen op zoek naar werk. De werkgelegenheidsgroei in Zeeland blijft namelijk juist achter ten opzichte van de rest van Nederland. 

Bevolkingsaantal

De commissie voorspelt dat het aantal Zeeuwen verder zal dalen. In 2011 werd de daling van het Zeeuwse bevolkingsaantal al ingezet, maar die daling wordt de komende jaren tegengegaan door de instroom van vluchtelingen en de komst van de marinierskazerne. Daardoor is er tot 2020 nog sprake van een stabiele tot licht stijgende bevolkingsomvang, maar daarna zal het bevolkingsaantal verder dalen, is de verwachting.

Vergrijzing

Ook de vergrijzing zet verder door, is de voorspelling. Naar verwachting zal het percentage 65-plussers in Zeeland in 2030 zijn toegenomen tot 30 procent. Het aantal 80-plussers zal in die periode verdubbelen. En het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd neemt met 3.000 af. De beroepsbevolking zal dus naar verhouding afnemen, is de voorspelling.
Ouderen (archief)
Ouderen (archief) © OZ

Hbo'ers

De commissie noemt de vergrijzing in Zeeland 'zorgelijk'. Van Nederland én België is Zeeland namelijk de regio waar de minste 30- tot 34-jarige hbo'ers wonen en werken. Die groep bedraagt in in onze provincie minder dan 20 procent van de bevolking. Dat lage percentage vindt de commissie zorgelijk, omdat juist die groep bepalend kan zijn voor de economische groei van een regio. 

Inhaalslag

Op het gebied van innovatie is Zeeland volgens de commissie bezig aan een inhaalslag. Waar de provincie in 2004 nog de achterblijver was van Nederland, is Zeeland inmiddels flink geklommen in de lijst. Alleen Utrecht en Brabant scoren op dat vlak beter, die twee provincies lopen ook in Europa voorop.

Ligging en infrastructuur

Op het gebied van ligging en infrastructuur scoort Zeeland slecht ten opzichte van de rest van Nederland. In een analyse van Bureau Louter in 2013 staat Zeeland op de 39e plek van de 46 regio's in de ranglijst.