Sluis: kleinschalige opvang en alleen met draagvlak (video)

Sluis: kleinschalige opvang en alleen met draagvlak (video)
Sluis: kleinschalige opvang en alleen met draagvlak (video) © OZ
protest tegen het azc
protest tegen het azc © OZ

Motie

SLUIS - De gemeenteraad nam tijdens een raadsvergadering in het Belfort in Sluis een motie aan waarin staat dat de raad alleen akkoord gaat met een kleinschalige opvang, maar alleen als er draagvlak voor is in de omgeving. Die motie was ingediend door Nieuw Gemeentebelang, CDA en VVD en werd aangenomen met vijftien stemmen voor en drie tegen.
Sjaak Quaak, CDA
Andere locaties
Het voorstel van het dagelijks gemeentebestuur om een azc voor 300 tot 500 asielzoekers te vestigen aan de Nolletjesdijk in Breskens werd met een grote meerderheid verworpen. 17 stemmen tegen en maar één stem voor, D66. 
Protesten
Eigenlijk was die uitkomst bij voorbaat al bekend. Een overgrote meerderheid van de raad had zich na protesten van dorpsbewoners al uitgesproken tegen de plannen voor een grootschalig azc in Breskens. De gemeenteraad heeft het college van B&W van Sluis opgeroepen om snel in overleg te gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op zoek naar andere locaties, voor kleinschalige opvang.
Formaat en locatie
De bewoners van Breskens spraken zich bij informatieavonden in groten getale uit tegen zowel het formaat als de locatie van de opvang. De gemeenteraad haalde daarom een streep door de plannen. Alle fracties in de raad - op D66 na - hebben het plan nu getorpedeerd. 
Wim Huigh, D66
Ondergrens
De gemeente gaat nu dus op zoek naar locaties voor kleinschalige opvang. Die mogelijkheid is pas sinds eerder deze week bespreekbaar gemaakt door het COA. Dat hanteerde tot dan toe een ondergrens van 300 asielzoekers per opvang. 

Locaties

Zeeland moet 2500 extra vluchtelingen opvangen van het Rijk en alle gemeenten moeten daarin hun steentje bijdragen, maar veel geschikte locaties in ons dunbevolkte gebied zijn nog niet gevonden. Alleen Vlissingen, Noord-Beveland, Reimerswaal en Sluis hebben al een opvanglocatie bekendgemaakt.
ITEM besluit raad azc
Verbazing
Bij de extra raadsvergadering in Sluis sprak de D66-fractie in de gemeenteraad haar verbazing uit over hoe stroef het verloopt in onze provincie. In Brabant, bijvoorbeeld, staat de teller al op meer dan 10.000. Waarom kan het daar wel, vraagt de partij zich af.
Ophef
Er was in aanloop naar deze extra raadsvergadering ook ophef over het gerucht dat het COA de ondernemers in Breskens zou vergoeden als er bij hen spullen gestolen zouden worden. Kort nadat dit werd besproken in de commissievergadering werden hierover ook door de PVV Kamervragen gesteld. Het COA heeft het gerucht onderzocht en vastgesteld dat er niets van klopt.
Lees ook: