Krapte op arbeidsmarkt: lange lijst met banen

Krapte op arbeidsmarkt: lange lijst met banen
Krapte op arbeidsmarkt: lange lijst met banen © oz
Installatie Techniek Niewenhuijse in Nieuwdorp zoekt nog mensen
Installatie Techniek Niewenhuijse in Nieuwdorp zoekt nog mensen © Omroep Zeeland

Industrie en bouw

GOES - Vooral in de techniek, met name in de industrie en de bouw, zijn er veel banen beschikbaar: het UWV heeft daarin 37 verschillende beroepen geteld waarvan de werkgevers zeggen dat het lastig is om mensen te vinden. De vacatures zoals voor scheepswerktuigkundige en procesoperator zijn vooral op middelbaar niveau, maar op lager beroepsniveau kunnen ook metselaars, tegelzetters, kabelwerkers en stratenmakers op dit moment in Zeeland snel aan de slag. Op universitair niveau heeft Zeeland behoefte aan nieuwe productontwikkelaars en industrieel ontwerpers.

Witte boorden

Het UWV signaleert ook een krapte in de zogenaamde witte boorden-beroepen. Er is een grotere vraag van Zeeuwse werkgevers naar belastingadviseurs, hypotheekadviseurs en registeraccountants.

Leraren

In het Zeeuwse onderwijs is er op dit moment een tekort aan eerste- en tweedegraads leraren exacte vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde. 

Zorg

De laatste jaren zijn er veel bezuinigingen geweest in de Zeeuwse zorg, wat ook dat blijkt uit de kraptelijst van het UWV: er is in de zorg geen vraag naar mensen met een lager opleidingsniveau. De krapte in de zorg begint daarom pas op middelbaar en hoger niveau, zoals bij gespecialiseerde verpleegkundigen. Op wetenschappelijk niveau is er in Zeeland een tekort aan psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en anesthesiologen.

Volledige lijst

Dit is de volledige lijst, uitgesplitst naar sector en naar opleidingsniveau.

Lijst met banen

Regionaal beleid

In 2014 en 2015 werd door het UWV al eens een lijst opgesteld van alle beroepen waaraan een tekort is. Maar dat was steeds een landelijke lijst. Gebleken is dat voor een effectief regionaal arbeidsmarktbeleid, waarin ook naar de opleidingen wordt gekeken, nodig is dat er een aangepaste regionale lijst is. Vandaar dat uitkeringsinstantie UWV (de opvolger van het Arbeidsbureau) van deze lijst nu regionale versies heeft gemaakt.