Gezamenlijke controles RWS en KLPD

Het gaat onder meer om het controleren van de binnenvaart op certificaten, bemanningssterkte, vaar- en rusttijden en de technische staat van de schepen.
Rijkswaterstaat gaat de taken overnemen, zodat de waterpolitie zich meer kan gaan bezighouden met de zware criminaliteit op het water. In 2011 moeten de controles volledig worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat.