Greenpeace: gemeenten gebruiken sjoemelstroom

Greenpeace: gemeenten gebruiken sjoemelstroom
Greenpeace: gemeenten gebruiken sjoemelstroom © Greenpeace

kaart Greenpeace

Groene stroom

OOST-SOUBURG - Greenpeace heeft voor alle Nederlandse gemeenten op een rij gezet of er groene stroom wordt gebruikt. Van alle 390 Nederlandse gemeenten hebben er 308 meegewerkt aan het onderzoek. Daarvan gebruiken 108 gemeenten volgens Greenpeace daadwerkelijk groene energie, maar geen van die groene gemeenten liggen in Zeeland.

Goede groencertificaten

De best scorende Zeeuwse gemeenten zijn volgens de indeling van Greenpeace Schouwen-Duiveland, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Hulst. Die gemeenten gebruiken weliswaar grijze stroom, maar ze hebben wel goede groencertificaten. 

Sjoemelstroom

Wanneer grijze stroom groen gemaakt wordt met volgens Greenpeace 'slechte' groencertificaten, dat wil zeggen dat ze niet bijdragen aan de opwekking van meer groene energie, dan wordt dat ook wel sjoemelstroom genoemd. Volgens Greenpeace maken in Zeeland de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Borsele gebruik van zulke sjoemelstroom.

Geen informatie

De gemeenten Veere, Noord-Beveland, Goes en Tholen hebben geen informatie verstrekt aan Greenpeace, dus gaat de milieuorganisatie ervan uit dat ze bij de inkoop van stroom voor de goedkoopste certificaten hebben gekozen en dus ook gebruikmaken van zogeheten sjoemelstroom.

'Kwalijk'

De milieuorganisatie noemt het kwalijk dat van de Nederlandse gemeenten, die samen 2 procent van de stroom afnemen en daarmee twee keer zoveel stroom gebruiken als grootverbruiker NS, maar een klein aantal groene stroom gebruiken. Daarom roept Greenpeace mensen op om een petitie te starten om de eigen gemeente meer duidelijkheid te laten geven over de inkoop van stroom en om de gemeente op te roepen om over te stappen open een échte groene stroomleverancier. 
Windmolens naast hoogspanningskabels
Windmolens naast hoogspanningskabels © OZ

Kolen of gas

Voor de beoordeling van de stroomafname door gemeenten heeft Greenpeace onder meer gekeken naar het bedrijf dat de stroom levert. Volgens de milieuorganisatie nemen alle Zeeuwse gemeenten nog steeds stroom uit kolen en gas af van een fossiele energieleverancier, in dit geval Delta. Volgens Greenpeace loopt Delta achter op het gebied van het opwekken van groene stroom.

Duurzaam

Dat veel gemeenten geen groene stroom gebruiken gaat volgens Greenpeace in tegen afspraken uit 2007, waarin gemeenten, provincies en Rijk overeen kwamen om te streven naar 100 procent duurzaam inkopen in 2015. Onder duurzame inkopen valt ook groene stroom.

Groencertificaten

Een kanttekening bij die uitspraak door de milieuorganisatie is dat het volgens de officiële richtlijnen ook meetelt als de gemeente grijze stroom inkoopt die groen wordt gemaakt met behulp van zogeheten groencertificaten. Dat zijn documenten waarmee in Nederland opgewekte grijze stroom officieel wordt omgezet naar groene stroom. Zulke certificaten kunnen worden verkocht door producenten van groene stroom in het buitenland.

Grote verschillen

Volgens Greenpeace zijn er grote verschillen tussen die certificaten. Zo is er groene stroom uit bronnen die verder kunnen worden uitgebreid, zoals wind- en zon-energie, maar er zijn ook bronnen van groene stroom die niet verder uitgebreid kunnen worden, zoals stuwdammen in Noorwegen en geothermische energie uit IJsland.

Term

De certificaten op basis van die niet-uitbreidbare bronnen wordt sjoemelstroom genoemd. Die term is in 2012 bedacht door anti-kernenergie lobby-organisatie WISE, met als doel om de inkoop van groencertificaten die niet bijdragen aan het opwekken van meer groene stroom tegen te gaan.

Grootste

Het onderzoek door SOMO in opdracht van Greenpeace is het grootste tot nu toe naar duurzame inkoop van energie door gemeenten. Twee jaar geleden deed De Volkskrant een peiling onder 150 gemeenten en vorig jaar peilde het AD de dertig grootste steden. De uitkomsten van die steekproeven kwamen overeen met die van het onderzoek van Greenpeace.