Zeldzame veldleeuwerik weer terug op Schouwen (video)

Zeldzame veldleeuwerik weer terug op Schouwen (video)
Zeldzame veldleeuwerik weer terug op Schouwen (video) © oz
Akkervogelproject Burghsluis instart 2

Pachten

Huub Remijn uit Burgh-Haamstede is een van de akkerbouwers die meedoet. Door in de winter bijvoorbeeld stoppelranden niet om te ploegen maar te laten staan zodat ze als voedsel en schuilplaats dienen. En door akkerranden aan te leggen en die ook in het najaar te laten staan. "Als het was geweest om meer ganzen te krijgen had ik het niet gedaan, maar de patrijs en de leeuwerik die vind ik mooi, daarom doe ik wel mee", zegt hij.

Gunstige prijs

Maar hij moet ook wel, want hij kan tegen een gunstige prijs land kan pachten van Het Zeeuwse Landschap, dat 50 hectare grond bezit in het gebied. Als tegenprestatie moeten de boeren vogelvriendelijk boeren. Ook op hun eigen gronden, zodat de cirkel waar vogelvriendelijk wordt geboerd, uiteindelijk 500 hectare groot wordt.   
© OZ
Tegenprestatie
In dit akkervogelproject werken Het Zeeuwse landschap, Stichting Landschapsbeheer en Vogelbescherming samen met vijf boeren. De provincie stimuleert deze maatregelen. Die geeft tot 2021 4,4 miljoen euro subsidie voor dit soort projecten. 
Ecologisch
"Stichting Het Zeeuwse landschap wil dit project kopiëerbaar maken, zodat het ook op andere plekken in Nederland kan worden uitgerold", zegt ecoloog Chiel Jacobusse. "Het moet gezegd: hier zaten al veel leeuweriken. Dat kwam doordat een boer in de buurt al jaren ecologisch boert. Dus die heeft het goede voorbeeld gegeven. Maar we zien door dit project nu meer broedparen ontstaan, ook van andere soorten akkervogels."
© OZ
Gronddieren
In vijftig jaar tijd nam het aantal broedparen van de leeuwerik af met 90 procent, en van de patrijs met 95 procent. Ruilverkaveling, schaalvergroting, vroeg maaien, en gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn vooral de oorzaken waardoor de leeuwerik en andere soorten boerenlandvogels verdwenen.  

ZLTO

De boerenorganisatie ZLTO zegt in een reactie dit soort projecten "waardevol" te vinden. "Maar overal van dit soort akkerranden aanleggen is niet te doen, dat geeft risico op onkruiden, en dat geeft meer werk", zegt voorzitter Joris Baecke. "Om te kunnen verdienen moeten boeren nu heel scherp sturen op de kosten en daarom werken ze zoals ze nu doen. Want de consument wil goedkoop voedsel, dat er goed uitziet. Alleen als de consument en de handel bereid zijn om daar meer voor te betalen, is er kans dat er anders wordt geboerd."