Tracévoorstellen voor stroomsnelweg

Op dit moment vindt het (milieu)effectonderzoek plaats.
Vooral rond Goes zijn er behoorlijke verschillen tussen de tracés. Ook wordt bekeken of de elektriciteits-snelweg via Zuid-Beveland of Tholen de provincie moet verlaten.
Na de zomer wordt besloten wat het definitieve tracé wordt.