Mag je iemand het land uitzetten vanwege etnische zuiveringen?

Mag je iemand het land uitzetten vanwege etnische zuiveringen?
Mag je iemand het land uitzetten vanwege etnische zuiveringen? © OZ
De rechtbank in Middelburg
De rechtbank in Middelburg © OZ

Etnische zuivering

MIDDELBURG - De man woont sinds 2001 met zijn gezin in Nederland. Zijn asielaanvragen zijn afgewezen omdat hij in verband werd gebracht met etnische zuivering in voormalig Joegoslavië in 1992-1994 door het Bosnische leger. Dit betekent dat hij Nederland moet verlaten. Maar de man heeft dit besluit aangevochten bij de rechter.

Bedreiging

Volgens de Europese verblijfsrichtlijn kan een burger van de Europese Unie, zoals iemand met een Kroatisch paspoort, in Nederland alleen ongewenst worden verklaard als zijn gedrag een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. De staatssecretaris vindt die richtlijn in geval opgaat. 

Verleden

De Raad van State heeft eerder in een vergelijkbare zaak beslist dat het niet nodig is een inschatting te maken van het toekomstig gedrag van de vreemdeling. Daardoor is gedrag in het verleden, in dit geval de betrokkenheid bij de etnische zuivering, genoeg reden voor uitzetting.

Opheldering

Maar de vreemdelingenkamer betwijfelt of dit de juiste uitleg is van de Europese verblijfsrichtlijn. Is betrokkenheid bij etnische zuivering van ruim 20 jaar geleden voldoende om nu te spreken van een actuele ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving? Daarom vraagt de vreemdelingenkamer aan het Europese Hof om opheldering.