'AMAC-terrein in 's-Heerenhoek wordt opgeruimd'

'AMAC-terrein in 's-Heerenhoek wordt opgeruimd'
'AMAC-terrein in 's-Heerenhoek wordt opgeruimd' © OZ
het voormalige AMC-terrein
het voormalige AMC-terrein © OZ
'S-HEERENHOEK - Leeg
Het AMAC-terrein is al jaren een doorn in het oog van de gemeente Borsele en veel inwoners van 's-Heerenhoek. De oude AMAC-gebouwen staan al sinds 2005 leeg. In dat jaar ging de machinefabriek voor landbouwvoertuigen failliet. In de loodsen werden vroeger landbouwvoertuigen gemaakt. Het terrein is drie voetbalvelden groot en ligt aan de rand van het dorp. Aanvankelijk was het de bedoeling om op het terrein een woonwijk te bouwen, maar dat ging niet door vanwege de verslechterde woningmarkt.
Saneren
De gemeente Borsele heeft een principe-akkoord met de eigenaar van het terrein, Cingelveste. "Wij kopen het merendeel van het terrein", zegt wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele. "27.000 van de 38.000 vierkante meter. Cingelveste is verantwoordelijk voor het slopen van de gebouwen en het saneren van de grond. De handtekeningen zijn nog niet gezet, misschien kan dat saneren nog een probleem worden. Maar voor ons is het duidelijk: take it or leave it, dit is ons finalebod."
ITEM AMAC bijeenkomst

Gematigd positief

Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst reageerden de inwoners van 's-Heerenhoek over het algemeen gematigd positief. Er waren nog wel kritische vragen. En die gingen met name over de toezegging van de gemeente dat er maximaal 48 arbeidsmigranten op het terrein mogen gaan wonen. Voor sommige dorpsbewoners was dat te veel.
ITEM AMAC bijeenkomst 2

Arbeidsmigranten

De gemeente deed eerder de suggestie om 150 tot 300 arbeidsmigranten te huisvesten op het leegstaande bedrijventerrein, dat al jaren staat te verpauperen. Maar dat stuitte op veel weerstand bij de bevolking. "Dat plan hebben we nu laten varen", zegt wethouder Weststrate. "Maar mocht er behoefte aan zijn, kunnen er maximaal 48 arbeidsmigranten komen wonen. Maar daar zijn nog geen concrete plannen voor."
Verzet
De dorpsraad van 's-Heerenhoek hield enkele maanden geleden een enquête onder de dorpsbewoners van 's-Heerenhoek over de mogelijke komst van arbeidsmigranten naar het AMAC-terrein. Van de 1500 dorpsbewoners boven de 18 vulde het merendeel de enquête in. Nagenoeg iedereen gaf aan tegen de komst van de arbeidsmigranten te zijn. De dorpsraad bood de uitslag van de enquête tijdens een raadsvergadering aan burgemeester Gelok van Borsele aan.