GL: stop onderzoek naar verdieping

De Permanente Commissie van toezicht op de Scheldevaart bekijkt of de vaargeul voor de Zeeuws-Vlaamse kust 30 cm kan worden uitgediept.
GroenLinks maakt zich vooral zorgen over de gevolgen voor de natuur, zeker omdat natuurherstel voor de tweede en derde verdieping al bijna niet mogelijk is in het gebied. De Permanente Commissie komt in maart met de resultaten van hun onderzoek.