Probleemwijk Vlissingen aangepakt

Met mobiel cameratoezicht, preventief fouilleren op wapens en misschien een samenscholingsverbod wil hij de wijk veiliger maken.
Aanleiding is een schietincident afgelopen weekend in de Bloemenlaan. Het was het zoveelste incident in de wijk. Daarom wil Dijkstra een deel van het Middengebied benoemen als veiligheidsrisicogebied, zodat hij daar extra maatregelen kan nemen.