Nieuwe aanpak zelfmoord moet levens redden

© OZ
GOES - Zelfdoding voorkomen
Er wordt gedacht aan een extra opleiding voor huisartsen. Zij zouden door gesprekstechnieken gedachten aan zelfdoding eerder kunnen signaleren. Ook moet het onderwerp zelfdoding beter bespreekbaar worden. Als gedachten aan zelfdoding een normaler gespreksonderwerp zijn, kan er eerder worden ingegrepen. Nu komt een zelfdoding vaak als een verrassing voor de directe omgeving.
Zeeuws-Vlaanderen
Elk jaar plegen in Zeeland zo'n veertig mensen zelfmoord, van wie de meesten in Zeeuws-Vlaanderen. Het aantal daar stijgt zelfs ver boven het landelijke gemiddelde. Het aantal zelfmoorden in Zeeuws-Vlaanderen ligt namelijk op 16,7 suïcides per 100.000 inwoners, het landelijke cijfer is 10,8. Dat blijkt uit onderstaand statistiek van het CBS. In Midden- en Noord-Zeeland ligt het zelfmoordcijfer iets lager, 9,2 gevallen per 100.000 inwoners. In 2014 benamen 18 Zeeuws-Vlamingen zich van het leven, tegenover 23 mensen in Midden- en Noord-Zeeland, terwijl Zeeuws-Vlaanderen veel kleiner is.

Zelfdoding Zeeland (Zevla en overig) vergeleken met Nederland

Levens sparen
GGD Zeeland, huisartsen, GGZ Emergis en 113-online gaan gezamenlijk nieuwe preventiemethoden ontwikkelen. Daarbij laten zij zich inspireren door maatregelen die in andere Europese landen effectief blijken. In Hongarije zijn ze er in geslaagd het aantal zelfmoorden te halveren. In Duitsland is het aantal zelfmoorden met 25 procent teruggebracht. "Het liefste gaan we terug naar nul", zegt GGD-directeur Ronald de Meij.
VORK aanpak zelfmoord

België
Verondersteld wordt dat het hoge cijfer bezuiden de Westerschelde dezelfde oorzaken heeft als het hoge cijfer direct over de grens in België. Dat land komt op de ranglijst van de Europese Unie in 2013 op de vijfde plaats met  ruim 17,3 zelfdodingen per 100.000 inwoners. Alleen in  Letland (19,5), Hongarije (21,2), Slovenië (21,7)  en Litouwen (36,1) is de situatie nog slechter. In de Zuidoost-Europese landen is het zelfdodingscijfer het laagst.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel met iemand over zelfdoding willen spreken, dan kan dat op de crisistelefoon 0900-0113.
Meer informatie vindt u op https://www.113online.nl/