ZMF gaat leden horen over toekomst

De federatie reageert hiermee op kritiek van de provinciale politiek, dat de ZMF teveel oog heeft voor de natuur en te weinig voor de economische vooruitgang.
Provinciale Staten besloten in november om flink te bezuinigen op de subsidie van de Milieufederatie. De kritiek op de ZMF vergroot de urgentie om na te denken over de toekomst, volgens de federatie.