Uitstel beslissing knooppunt Sloeweg

Kruising Sloeweg
Kruising Sloeweg © Omroep Zeeland

Geen superrotonde

MIDDELBURG - Het gaat om het kruispunt van de Sloeweg met de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg.  In april presenteerde de provincie zes varianten voor het kruispunt. Daarvan zijn er nu nog vier over. De optie waarbij nieuwe verkeerslichten op het kruispunt worden geplaatst is afgevallen. Ook is er een streep gezet door een zogenoemde superrotonde, met drie rijbanen.

15 juli

Het was de bedoeling dat de provincie op 15 juli de knoop over de inrichting van het kruispunt zou doorhakken. Dat besluit is nu uitgesteld tot na de zomervakantie. Eigenlijk wil iedereen in Zeeland dat er drie viaducten op het kruispunt komen, zodat het verkeer in alle richtingen zonder vertraging kan doorrijden. Maar dat is ook de allerduurste variant, tot nu toe ging de provincie ervan uit dat de variant met de viaducten 22 miljoen euro zou kosten.
Kruispunt Sloeweg variant 6
Kruispunt Sloeweg variant 6 © Omroep Zeeland
Bodemas
Maar kort geleden werd duidelijk dat de viaducten mogelijk miljoenen euro's goedkoper kunnen uitvallen. Voor de ophogingen die nodig zijn voor de viaducten, kan tegen de verwachtingen in waarschijnlijk toch bodemas gebruikt worden in plaats van zand. Bodemas is een afvalstof die gebruikt kan worden bij bouwprojecten en als het gebruikt wordt krijgt de opdrachtgever geld toe. Dat zou er in het beste geval voor kunnen zorgen dat de variant met de viaducten in het beste geval 3,5 miljoen euro goedkoper kan uitvallen.
Haarlemmermeer
Van de vier varianten die nu nog over zijn, lijkt de zogenoemde volledige Haarlemmermeer-variant (een kruispunt met twee rotondes en een viaduct, kosten 12 miljoen) nu nog het meest voor de hand te liggen, schrijft het provinciebestuur. De trompetvariant (met een viaduct en lange scherpe bochten, kosten 13,3 miljoen) heeft weliswaar een betere prijs-kwaliteitverhouding, maar de procedures en het verwerven van grond wordt lastiger.
Kruispunt Sloeweg variant 5
Kruispunt Sloeweg variant 5 © Omroep Zeeland
Extra geld
De provincie heeft extra tijd nodig om een besluit te nemen. Zo moet beter duidelijk worden wat het financiële voordeel is van het gebruik van bodemassen. En er is aanvullend overleg nodig met Zeeland Seaports om duidelijkheid te krijgen over de grondprijs voor het aanleggen van de Trompetvariant. Verder zoekt de provincie nog extra geld om de financiering van het kruispunt rond te krijgen. 

Stakeholders

Vanuit financiële optiek ligt de volledige Haarlemmermeer het meest voor de hand; de onvolledige Haarlemmermeer is duurder. De Trompetoplossing biedt de beste verhouding van prijs en kwaliteit, maar deze variant kent nadelen op het gebied van procedures en grondverwerving. Stakeholders geven unaniem de voorkeur aan de Stervariant, maar deze variant houdt een grote financiële uitdaging in.