Uitzetten 490.000 jonge palingen moet populatie verbeteren

Uitzetten 490.000 jonge palingen moet populatie verbeteren
Uitzetten 490.000 jonge palingen moet populatie verbeteren © oz
Pootalen uitgezet in Grevelingenmeer
Pootalen uitgezet in Grevelingenmeer © DUPAN

Geschikt leefgebeid

BRUINISSE - De paling werd onder andere uitgezet door de beroepsvissers, Jaap Muller en zijn zoon Hans, vanaf hun schip de BRU20 uit Bruinisse. Voor de Grevelingen werd gekozen als locatie omdat het gebied een zeer geschikt leefgebied is voor de jonge palingen.

Tocht van 6.000 kilometer

De palingen zijn als glasalen aangekomen in Europa na een tocht van zo'n 6.000 kilometer vanuit de Sargassozee, waar ze geboren zijn. Vervolgens hebben ze enkele maanden in een kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden.

Belemmering

Dat is nodig omdat de jonge palingen vrijwel geen mogelijkheid hebben om zelfstandig langs de Europese kustbarrières te komen. Door deze belemmering van de natuurlijke migratie, is de palingstand de laatste decennia gedaald.

Nieuw nageslacht

In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Wanneer de glasalen volwassen zijn, kunnen ze vanuit de Grevelingen vrijuit via zee naar de Atlantische Oceaan zwemmen om vervolgens in de Sargasso Zee voor nieuw nageslacht te zorgen.

Duidelijke stijging

Deze methode lijkt te werken. Sinds 2010 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien. Ook in het seizoen 2015 – 2016 zijn de jonge palingen weer in grote aantallen aangetroffen. In 2016 is daardoor drie keer meer jonge paling uitgezet dan vorig jaar. 

DUPAN

Afgelopen voorjaar werden al glasalen uitgezet in kreken in Zeeuws-Vlaanderen en in het Veerse Meer. Het waren er toen 350.000. Het uitzetten van glasalen wordt gecoördineerd door de Stichting Duurzame Palingontwikkeling Nederland (DUPAN) waarin viskwekers, vissers en handelaren vertegenwoordigd zijn.