Arbitragezaak verdieping stopgezet

Dat heeft de Vlaamse minister-president Kris Peeters gezegd.
De Raad van State wees in januari de bezwaren tegen het uitbaggeren van de Westerschelde af. Met deze uitspraak kan volgens minister-president Peeters in "harmonieuze samenwerking" worden begonnen met de derde verdieping van de Wetsterschelde. Het uitbaggeren moet half februari van start gaan.