"Wegen langs Scheldes openhouden"

Daarvoor pleit de partij in een brief aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden.
Binnenkort begint het werk aan de dijk van de Tweede Bathpolder. Het CDA is bang dat onderhoudswegen na het werk worden afgesloten, waardoor fietsers niet meer langs het water kunnen. Eerder al pleitten de CDA-fracties in Borsele en Kapelle voor het openhouden van onderhoudswegen langs dijken.