Waterschappen: juridische stappen

De Zeeuwse waterschappen laten onderzoeken welke juridische stappen zij nog kunnen nemen tegen de geplande ontpoldering van de Hedwigepolder.
Dat maakte het dagelijkse bestuur van de waterschappen dinsdagavond bekend bij de Algemene Vergadering. Bij die vergadering gaven ambtenaren van het Ministerie van LNV uitleg over de ontpolderingsplannen.
Bij de vergadering waren ook actievoerders van het comité 'Red onze polders' aanwezig.