Tholen verdeeld over huisvesting vluchtelingen

Tholen verdeeld over huisvesting vluchtelingen
Tholen verdeeld over huisvesting vluchtelingen © M. Minderhoud
Tholen is verdeeld over opvang vluchtelingen
Tholen is verdeeld over opvang vluchtelingen © Omroep Zeeland
THOLEN - Bezwaren
1068 Tholenaren hebben de vragenlijst op internet ingevuld, 20 vulden een papieren versie in. De inwoners die tegen de komst van vluchtelingen zijn, geven aan dat ze dat vinden omdat de ontheemden een andere manier van leven zouden hebben en dat het de gemeenschap geld kost.
Eens
Opvallend is dat Tholenaren die de komst van vluchtelingen accepteren, in meerderheid dezelfde mening hebben als de tegenstanders wanneer het gaat over dat vluchtelingen zich moeten aanpassen. Verder vinden zowel de voor- als tegenstanders dat de komst van vluchtelingen niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van huurwoningen.
Vluchtelingen Tholen
Meerderheid voor
Als de gemeente bij de opvang van vluchtelingen er voor zorgt dat aan de wensen van de inwoners wordt voldaan, is een meerderheid van 56 procent voor de opvang. De gemeente Tholen is bereid te kijken naar een opvang voor maximaal 200 ontheemden, voor de duur van meerdere jaren.
Opvang
Wethouder Frank Hommel is tevreden met de uitkomst van de enquête. "Het geeft aan dat Tholenaren bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen", zegt Hommel. "Wij kunnen garanderen dat de huursector niet verstoord wordt door de komst van vluchtelingen, omdat alleen statushouders die hier mogen blijven recht hebben op een woning. In dit geval gaat het om noodopvang."
Locatie
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekijkt op dit moment meerdere locaties in de gemeente, maar het is nog niet duidelijk of daar een geschikte plek tussen zit. Wethouder Hommel wil niet zeggen om welke plekken het gaat, maar gedacht kan worden aan een open plek waar tijdelijk een opvanglocatie gebouwd kan worden. Pas in oktober praat de gemeenteraad verder over de opvang, als duidelijk is welke plek geschikt is.