Verkeersdoden Zeeland: daling zet niet door

Verkeersdoden Zeeland: daling zet niet door
Verkeersdoden Zeeland: daling zet niet door © Provicom
Een van de auto's belandde onderaan de dijk op het fietspad
Een van de auto's belandde onderaan de dijk op het fietspad © OZ

Walcheren

OOST-SOUBURG - Vier van de negen ongevallen met fatale afloop vonden plaats op Walcheren. Daarbij kwamen twee fietsers om het leven, een voetganger en één automobilist. De andere vijf ongevallen waren verspreid over heel Zeeland. Twee dodelijke ongevallen (beide eenzijdig) met auto's die wel het nieuws hebben gehaald, zijn uit deze statistiek weggelaten omdat het geen verkeersongevallen bleken te zijn. Vermoedelijk hadden ze een medische oorzaak.

Kaart

Alle negen locaties van dodelijke verkeersongevallen staan op de kaart. Klik op een punt voor extra gegevens. De popup bevat ook een link naar het nieuwsbericht.

Verkeersdoden Zeeland op de kaart

Stabiel
Rond 1970 waren er in onze provincie jaarlijks gemiddeld honderd doden in het verkeer. Dat cijfer is sindsdien sterk gedaald, vooral als gevolg van meer autogordelgebruik, airbags, kinderzitjes, veiliger wegen en intensieve (alcohol)campagnes. In 1997 waren er nog 53 Zeeuwse verkeersdoden. In de periode 2005-2009 maakte de grafiek ook al een pas op de plaats, toen met gemiddeld 27 doden.

Trend

Maar in 2012 zakte het cijfers zelfs naar zestien, het laagste ooit. Daarna ging het weer omhoog. Om een trend te kunnen waarnemen (zie onderstaande grafiek) is naar het vierjaarlijks gemiddelde gekeken, die de incidentele pieken en dalen afvlakt. Dan blijkt dat het Zeeuwse verkeersdodencijfer de laatste jaren stabiel blijft op 22,5 dode. 

Verkeersdoden Zeeland en 4-jaarlijks gemiddelde

80-plussers

Het stoppen van de daling is niet alleen Zeeuws. Ook in Nederland als geheel is dat verschijnsel zichtbaar. In 2015 is het aantal dodelijke slachtoffers sinds lange tijd weer gegroeid, van 470 in 2014 naar 621 in 2015. Het lijkt erop alsof leeftijd van de verkeersdeelnemers een rol speelt. Onder jongere mensen blijft het aantal verkeersdoden omlaag gaan, onder 80-plussers gaat dat omhoog, van 78 doden in 2000 naar 119 in 2015. 

Internationaal

Ook internationaal remt de daling af. Die cijfers worden bijgehouden door IRTAD (International Road Traffic and Accident Database). Vanaf 2012 gaat de daling minder snel. Dat wordt door de IRTAD geweten aan de toenemende populariteit van het fietsen in landen waar men dat niet gewend is; steeds meer verkeersdoden blijken fietsers te zijn. Volgens de laatste internationale statistiek (uit 2013) is Nederland een betrekkelijk veilig land. Samen met Israël en Denemarken staat ons land op vierde plaats van boven. Alleen het verkeer in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is nog veiliger.

Nederland

Het Zeeuwse cijfer is structureel hoger dan het Nederlandse cijfer, als je de aantallen verkeersdoden per 100.000 inwoners vergelijkt (grafiek onder). De Randstad is verhoudingsgewijs veel veiliger dan Zeeland. Volgens de politieregio Zeeland-West-Brabant zijn de Zeeuwse wegen hiervoor verantwoordelijk. We hebben naar verhouding meer wegen buiten de bebouwde en daar wordt harder gereden dan in de bebouwde kom. Maar we hebben in Zeeland ook minder vierbaanswegen dan in andere provincies en méér tweebaanswegen. Tweebaanswegen zijn onveiliger.

Verkeersdoden in Zeeland vergeleken met Nederland - per 100.000