Afspraken over collegevorming Goes

Dat hebben de politieke partijen in de gemeente afgesproken, omdat vier jaar geleden commotie ontstond over het zogeheten biddagakkoord.
De ochtend na de verkiezingen, op biddag, lag er al een akkoord tussen CDA, VVD en SGP/ChristenUnie. De andere partijen hadden toen nog helemaal geen kans gehad om zich te uiten. De grootste partij, de PvdA, viel daardoor buiten het college.