Verbree bemiddelaar in schoolruzie

Een groep omwonenden is naar de school en de gemeente gestapt vanwege overlast op het schoolplein, tijdens schooltijd.
Cees Corstanje bestuurslid van de Beverburch, snapt dat scholieren overlast kunnen veroorzaken, maar de buurt had ook eerder kunnen reageren. Hij zegt dat de nieuwplannen van de school ruim voor de bouw ter inzage gelegen.