Directeur Veiligheidsregio verwerpt kritiek op eigen functioneren

Directeur Veiligheidsregio verwerpt kritiek op eigen functioneren
Directeur Veiligheidsregio verwerpt kritiek op eigen functioneren © OZ
Gerrie Ruijs
Gerrie Ruijs © OZ
Gerrie Ruijs

Klokkenluiders

OOST-SOUBURG - Klokkenluiders binnen de Veiligheidsregio verwijten directeur Ruijs vriendjespolitiek. Ook krijgt ze voor de voeten geworpen dat ze de ondernemingsraad opzij zou zetten en de Zeeuwse burgemeesters (die het bestuur van de veiligheidsregio vormen) te weinig zou informeren. In haar reactie hierop zegt Ruijs zich niet te herkennen in de kritiek. "We doen het gewoon goed". Volgens haar komen de klachten van enkelingen die chronisch ontevreden zijn. Bestuur en ondernemingsraad hebben meer dan eens het volle vertrouwen in haar uitgesproken.

Verandering

Ruijs wijst erop dat de Veiligheidsregio pas drie jaar bestaat. De organisatie is ontstaan uit 13 organisaties, maar werkt met minder budget dan vroeger. Bij de Veiligheidsregio zijn in vergelijking met het verleden dus heel wat zaken anders. "Verandering doet soms pijn" zegt Ruijs, "maar we zijn gewoon heel goed op weg."

— Veiligheidsregio Zld (@VRZ)
">
Zuur
De verwijten raken Ruijs ook persoonlijk. Ze vindt het zuur voor zichzelf en voor haar medewerkers dat zulke ernstige verwijten naar het hoofd worden geslingerd, terwijl iedereen juist zo zijn best doet. Ruijs zelf vindt ook dat het beter kan en moet, maar volgens haar wordt daar hard aan gewerkt.
Nieuw onderzoek
Er komt nu een extern onderzoek naar de organisatie van de Veiligheidsregio. Gerrie Ruijs ziet dat het vertrouwen tegemoet. "We hebben nog een hoop te doen, maar we zijn goed bezig."