"Domme uitspraak van Bijleveld"

Ze waarschuwt mensen om geen woningen te kopen in krimpregio's zoals Zeeuws-Vlaanderen.
De partij heeft Bijleveld daarover een brief gestuurd. Helder Zeeuws vindt het dom dat Bijleveld een oproep doet om daar geen huizen te kopen.
Helder Zeeuws zegt dat de uitspraak haaks staat op alle inspanningen om nieuwe inwoners te trekken.