Middelburg wil meer geld voor jeugdzorg

Middelburg wil meer geld voor jeugdzorg
Middelburg wil meer geld voor jeugdzorg © OZ
© oz

Extra geld

MIDDELBURG - Wethouder Saskia Szarafinski wil extra geld uit Den Haag voor de jeugdzorg. Door de hoeveelheid jeugdinstellingen in de provinciehoofdstad, wordt Middelburg volgens haar te veel benadeeld. "We betalen het graag voor de jongeren, want ze hebben het echt hard nodig," aldus wethouder Szarafinski, "maar dan willen we daar ook voor gecompenseerd worden." De wethouder gaat een beroep doen op compensatieregelingen.

2015: kosten gezamenlijk

Het tekort op de jeugdzorg van 1,5 miljoen over 2015 is opgevangen door alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk. De gemeenten hadden daarover solidariteitsafspraken gemaakt. Alle kosten in de jeugdzorg zijn door alle 13 Zeeuwse gemeenten betaald. Dat solidariteitsprincipe is dit jaar losgelaten. Elke gemeente gaat de jeugdzorg voor de eigen inwoners vergoeden.
Jeugdzorg Middelburg online
2016: extra bezuinigingen in Middelburg
Het Middelburgse tekort op de jeugdzorg voor dit jaar is naar verwachting 1,9 miljoen euro. De gemeente heeft hier zeven ton extra bezuinigd op andere posten. Naar verwachting zal er een overschot zijn op de WMO (huishoudelijke hulp, dagbesteding en hulpmiddelen). Samen met de bezuiniging van zeven ton kan het overschot op de WMO op die manier het tekort in de jeugdzorg dichten. 

Geld uit Den Haag


Wethouder Szarafinski hoopt op extra geld uit Den Haag. Ook de gemeente Noord-Beveland kreeg extra geld vanwege de extra kosten door de residentiële jeugdinrichting in die gemeente. Aan het eind van het jaar wordt bekend of ook Middelburg extra geld krijgt voor de jeugdzorg.