Lonink boos over beschuldigingen

Burgemeester Lonink van Terneuzen voelt zich beschadigd door berichten in de media over zijn rol in de zaak rond coffeeshop Checkpoint.
Hij zou verslagen van gesprekken achterhouden om de zaak te vertragen en hij zou achterkamertjespolitiek bedrijven. Lonink zegt dat hij al eerder op verzoek van de rechtbank getuigenverklaringen heeft afgestaan.
Lonink wacht de uitspraak in de Checkpointzaak af. Daarna besluit hij of hij stappen onderneemt.