Vijf verwijten aan adres Veiligheidsregio-directeur Gerrie Ruijs

Vijf verwijten aan adres Veiligheidsregio-directeur Gerrie Ruijs
Vijf verwijten aan adres Veiligheidsregio-directeur Gerrie Ruijs © OZ

Angstcultuur

Medewerkers zouden door Gerrie Ruijs worden bedreigd en geïntimideerd. Er zou volgens de Commissie Demmers sprake zijn van een 'angstcultuur' binnen de Veiligheidsregio. Ze "kleineert en passeert mensen,duldt geen tegenspraak." Ruijs ziet zichzelf juist als een "vrouw met durf en lef". De directeur dreigt vermeende klokkenluiders met rechtszaken wegens smaad.

Macht

Ruijs wordt neergezet als een 'solist'die graag alle touwtjes in handen houdt. "Officieren en vakdeskundigen worden geacht géén contacten te onderhouden met burgemeesters," aldus het rapport. Ruijs wordt verweten "autocratisch, eigengereid en werkend in een isolement vanuit een kleine machtsbasis" op te treden. "Ze is erg vaak met vakantie, heeft diverse nevenfuncties en haar verblijfplaats is veelal onbekend."

Inzet externen

Ruijs zou diverse bevriende relaties voor veel geld langere tijd hebben ingehuurd om advies te geven. In een geval liep de betaling op tot meer dan 700.000 euro over twee jaar.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad wordt "soms wel soms niet betrokken bij besluiten". "Ook dossiers waarop een wettelijke plicht rust (advies of instemming) worden niet of te laat voor behandeling voorgelegd." Stukken worden er zo "doorheen gedrukt".

Declaraties

De directeur zou haar privéauto laten repareren in de garage van de Veiligheidsregio en een privé-vakantie hebben gekoppeld aan een werkoverleg in Zwitserland.