Sancties als gemeente statushouder niet aan huis helpt

Sancties als gemeente statushouder niet aan huis helpt
Sancties als gemeente statushouder niet aan huis helpt © OZ
Nieuwe huurwoningen van Woonburg in Oost-Souburg
Nieuwe huurwoningen van Woonburg in Oost-Souburg © OZ

Achter de vodden

MIDDELBURG - Iedere gemeente krijgt van het Rijk de opdracht om een bepaald aantal statushouders aan een huis te helpen. In sommige gevallen gaat dat goed, maar er zijn ook gemeenten die achterstanden hebben. De provincie kan die gemeenten vanaf nu achter de vodden gaan zitten.
Boete
Als blijkt dat er achterstanden zijn, gaat gedeputeerde Carla Schönknecht in gesprek met de verantwoordelijk wethouder. Als er daarna nog te weinig gebeurt, kan de rijksoverheid uiteindelijk besluiten om een boete op te leggen. Die boete is 1850 euro per maand per statushouder die geen woning heeft gekregen. Als alle stappen zijn doorlopen, dan heeft de provincie vanaf nu de bevoegdheid om op kosten van de gemeente een woning voor de asielzoeker met een verblijfsvergunning regelen.
Leegstaande gebouwen
Gemeenten hebben sinds kort extra mogelijkheden om huisvesting voor statushouders te regelen. Zo mogen ze leegstaande gebouwen ombouwen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ook krijgen ze extra geld om de huisvesting te regelen. Dat is volgens commissaris van de Koning Han Polman gedaan om mensen die regulier zoeken naar een woning hier niet onder te laten lijden.

Hard nodig

Volgens gedeputeerde Schönknecht is het hard nodig om statushouders snel aan een woning te helpen. Ze houden nu opvangplaatsen in asielzoekerscentra bezet die hard nodig zijn voor nieuwe asielzoekers.  In 2015 huisvestte alleen Tholen genoeg statushouders.