Natuurcompensatie Nolle-Westduin is af

Natuurcompensatie Nolle-Westduin is af
Natuurcompensatie Nolle-Westduin is af © OZ
Luchtfoto natuurcompensatie Nolle-Westduin
Luchtfoto natuurcompensatie Nolle-Westduin © OZ

Wandelpaden

VLISSINGEN - De natuurcompensatie bestaat uit bosgebied met gevarieerde begroeiing, die doorsneden wordt met wandelpaden. Ook is er een natuurspeelplaats, mountainbikeroute en ruiterpad aangelegd en er is een plateau met zitbankjes ingericht.
Explosieven|
De werkzaamheden startten begin december vorig jaar. Voordat het werk kon beginnen was er een onderzoek nodig naar niet gesprongen explosieven en munitie die in de grond konden zitten. In de Tweede wereldoorlog is in het gebied zwaar gevochten.
Dode bomen
Nadat de explosieven en munitie opgeruimd waren, is begonnen met de aanleg van het gebied. Ook moesten er langs de duinen meerdere dode bomen gekapt worden om plaats te maken voor nieuwe begroeiing. Er zijn onder meer vogelkers, esdoorn, els, diverse soorten wilgen en ook verschillende soorten struiken aangeplant. 
NolleWestduin1
NolleWestduin1 © OZ
Zilte natuur
Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van zilte natuur. Op verschillende plekken zijn geulen gegraven en het terrein afgeplagd, zodat soorten die goed gedijen op een zilte ondergrond zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bert de Smet, portefeuillehouder Waterkeringen van het waterschap, onthult het nieuwe natuurgebiedje op 6 juli.
Kustversterking
Het kustversterkingsproject dat deze natuurcompensatie nodig maakte werd uitgevoerd in 2009 en 2010. De dijk is verhoogd en overslagbestendig gemaakt. De natuurcompensatie was nodig omdat bij de aanleg van de kustversterking de begroeiing op het binnentalud van de oorspronkelijke dijk en het duin werd gekapt. Ook werd voor de kustversterking zes hectare bos gerooid. Het waterschap was verplicht dit verlies aan natuur te compenseren met het aanleggen van twaalf hectare nieuwe natuur.
Te weinig geld
De afhandeling van de onteigening voor dit project leidde nog tot kritiek. De grondeigenaren bij een ander project, Waterdunen, vonden dat zij veel te weinig geld kregen in vergelijking met de grondeigenaren bij de natuurcompensatie Nolle-Westduin.