Een nieuwe sport in Kapelle: zo min mogelijk restafval produceren (video)

Een nieuwe sport in Kapelle: zo min mogelijk restafval produceren (video)
Een nieuwe sport in Kapelle: zo min mogelijk restafval produceren (video) © oz
Afvalvrij slot 1

Grote verschillen

KAPELLE - In de 14 weken dat het project heeft gedraaid leverden de 60 deelnemers in totaal 810,40 kilo restafval in, wat neerkomt op 0,96 kilo per huishouden per week. De verschillen tussen de deelnemers waren groot. Het huishouden met het meeste afval kwam uit op 152 kilo, wat zelfs boven het gemiddelde van het dorp ligt. De beste afvalscheider zette in 14 weken maar 1,6 kilo restafval aan de straat.

Initiatiefnemer

Wethouder Evert Damen van Kapelle, initiatiefnemer van het project '100 dagen restafvalvrij' heeft zelf ook meegedaan. In de keuken van de wethouder zijn verschillende bakken te vinden die bedoeld zijn voor verschillende soorten afval: "Als je er goed oplet kun je veel minder restafval produceren. De grote vuilnisbak die we er normaal voor gebruikten, gebruiken we nu voor het plastic afval. Het restafval kan tegenwoordig in een klein bakje. En ook na deze honderd dagen, blijven we dat zo volhouden."
Geld besparen
In Kapelle is het zo geregeld dat afval scheiden loont. De gemeente hanteert het Diftar-systeem (gedifferentieerd tarief). Hierbij betalen inwoners voor het aantal keren dat zij de grijze container aan de weg zetten. Mensen die hun afval dus goed scheiden, hoeven minder afvalstoffenheffing te betalen.
Enthousiaste deelnemers
Deelnemers van project zeggen hoe dan ook door te willen gaan met het zo goed mogelijk scheiden van alle afval. "Het kost weinig extra moeite, het moet gewoon even in je systeem komen. Het is nu een sport geworden om zo min mogelijk restafval te produceren", aldus een van de deelnemers. 
Afvalvrij slot 2