Zeeland proeftuin voor nieuw bestuur

Zeeland proeftuin voor nieuw bestuur
Zeeland proeftuin voor nieuw bestuur © OZ
© Omroep Zeeland
ITEM bestuurlijke vernieuwing

Samenwerken

Per onderwerp moet bekeken worden wie ze bij het besluit betrekken. Ook moeten de Zeeuwse gemeenten beter samenwerken. Het kan ook voorkomen dat er maar een paar gemeenten om hun mening gevraagd wordt. Daarnaast moet er een open netwerk ontstaan waar bijvoorbeeld ook mensen met kennis van zaken uit het bedrijfsleven in zitten.

Balkenende

Met de proef van de bestuurlijke vernieuwing wordt een van de wensen vervuld die de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende onlangs formuleerde in haar advies over de Zeeuwse economie.
Proeftuinen
In totaal gaan zes regio's proeftuinen vormen. Daarmee willen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg de praktijk benutten om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Deze proeftuinen zijn: Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, de regio's Eindhoven en Zwolle, Noordoost Fryslân en Zeeland.